ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
------ Eπικοινωνία -----

ECEFIL
Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού & Χρηματοοικονομικού Δικαίου
Email: info@ecefil.eu