Εκπαιδευτική υποστήριξη

ΠΜΣ Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου
Ειδίκευση: "Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο"
σε συνεργασία με το Europa Institute του Πανεπιστημίου του Saarland

To ECEFIL υποστηρίζει την εκπαιδευτική δραστηριότητα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, και πιο συγκεκριμένα την ειδίκευση «Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο». Η εν λόγω ειδίκευση αποβλέπει στην προετοιμασία στελεχών της οικονομικής διπλωματίας, συμβούλων για τις επιχειρήσεις που συνάπτουν διασυνοριακές συνεργασίες ή διεθνοποιούνται, τραπεζικών στελεχών που επιδιώκουν να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance), σε διευθύνσεις διεθνών δραστηριοτήτων τραπεζών, καθώς και σε τραπεζικά υποκαταστήματα στο εξωτερικό κ.λπ.

Οι φοιτητές της συγκεκριμένης ειδίκευσης θα βρουν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο το έργο του ECEFIL και τη δραστηριότητά του, ενώ ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα, εάν και οι ίδιοι, φυσικά, το επιθυμούν, να δραστηριοποιηθούν σε αυτό. .

1. Ιστοσελίδα ΠΜΣ
2. Πρόγραμμα ΠΜΣ
3. Κανονισμός Λειτουργίας
4. Προϋποθέσεις εγγραφής
5. Αιτήσεις
6. Ανακοίνωση παράτασης υποβολής

Πρόγραμμα Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών σχετικών με το γνωστικό αντίκειμενο του ECEFIL

To ECEFIL έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να υποστηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων διδακτόρων, σχετικών γνωστικών αντικειμένων, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Οι αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων θα γίνονται δεκτές στη γραμματεία του Τμήματος το πρώτο 15ήμερο κάθε εξαμήνου (Οκτώβριο & Μάρτιο).

Στοιχεία επικοινωνίας
Κανονισμός Λειτουργίας