Κανονισμός λειτουργίας

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου, σε αγγλική απόδοση European Center of Economic and Financial Law (ECEFIL), ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στις 8 Ιουλίου 2010, μετά από κοινή πρωτοβουλία των Καθηγητών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Στεφάνου και του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Χρήστου Γκόρτσου.

Το ECEFIL διαθέτει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Κανονισμός