To Ευρωπαϊκό Κέντρο
Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου - ECEFIL

Χαιρετισμός Διευθυντή

Τα πολλαπλά κενά και οι αστοχίες στη ρύθμιση και εποπτεία των αγορών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κοινή πρωτοβουλία με το συνάδελφο Χρήστο Γκόρτσο για την ίδρυση του ECEFIL. Από μια ευρύτερη σκοπιά, το Κέντρο στοχεύει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου στα πεδία του οικονομικού και χρηματοοικονομικού δικαίου μεταξύ των ειδικών του διεθνούς, του ευρωπαϊκού και του συγκριτικού δικαίου. Η ανταλλαγή απόψεων στα εν λόγω πεδία μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συμβάλει στη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, στο βαθμό ιδίως που θα περιλαμβάνει νομικούς της πράξης, και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτά τα δεδομένα καθόρισαν την επιλογή των κύριων ερευνητικών πεδίων και των παρατηρητηρίων του Κέντρου.

Στους σκοπούς του Κέντρου συγκαταλέγεται η παρακολούθηση της εφαρμογής των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, οι εμπειρογνώμονες του Κέντρου θα παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τέλος, η ξενόγλωσση ηλεκτρονική έκδοσή ECEFIL Reporter αντανακλά την επιθυμία του Κέντρου να απευθυνθεί σε ένα διεθνές κοινό.

Είμαι πεπεισμένος ότι το νέο αυτό εγχείρημα θα τύχει της υποστήριξής σας. Οι υποδείξεις σας είναι πάντα ευπρόσδεκτες.

Κωνσταντίνος Στεφάνου
Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου
Οικονομικού & Χρηματοοικονομικού Δικαίου

ECEFIL Reporter

Download ECEFIL Reporter 1
Αρχείο PDF: 1.529 Kb

Newsflash

Ανακοινώσεις
Stuart Robinson Workshop No 8
Οι ιδιωτικοποιήσεις ως εργαλεία απελευθέρωσης των αγορών: Η ελληνική εμπειρία
Ερευνητικά Δοκίμια 2015/2
Αρχείο ανακοινώσεων

European Council Conclusions - December 2013
European Council Conclusions - October 2013
European Council Conclusions - June 2013

Insights

Ελλάδα – Ευρωπαϊκή Ένωση: Η ατελής συσσωμάτωση

Παρατηρητήρια

Το ECEFIL υποστηρίζεται από τα παρακάτω παρατηρητήρια, που αποσκοπούν στη συστηματική συγκέντρωση της σχετικής με το αντικείμενό τους τεκμηρίωσης:

Economic Gov. Observatory, που παρακολουθεί τις οικονομικές πολιτικές, οι οποίες διαμορφώνονται σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η σχετική τεκμηρίωση παρουσιάζεται στην αγγλική γλώσσα, καθώς το παρατηρητήριο στοχεύει, πρωταρχικά, στην ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για την ελληνική οικονομική διακυβέρνηση, και
ECB Observatory, που παρακολουθεί τις νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αθήνα, Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016
Κτήριο "Κωστής Παλαμάς"
(Ακαδημίας 48 & Σίνα)

 

Η Ένωση Διεθνούς Δικαίου  (Hellenic branch), στα πλαίσια του "Κύκλου Διαλέξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου" σας προσκαλεί στην πρώτη διάλεξη με θέμα "Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο: ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της εκθετικής ανάπτυξης του Παγκόσμιου Διοικητικού Δικαίου (Global Administrative Law)" που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016, 18.00 στo κτήριο "Κωστής Παλαμάς".

Εισηγητής θα είναι ο Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Χρήστος Βλ. Γκόρτσος. 

Π.Α έως Παρασκευή 10.06 (κα Ι. Πολίτη, τηλ. 2103386530, e-mail: ipoliti@hba.gr 

 

Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECEFIL

Αθήνα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015
Νομική Βιβλιοθήκη αίθουσα εκδηλώσεων «Ευρώπη»
(Μαυρομιχάλη 23)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (ECEFIL) σας προσκαλεί στο πέμπτο ετήσιο συνέδριό του με θέμα «Συγκρούσεις και Σταθμίσεις Συμφερόντων στο Οικονομικό Δίκαιο» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015, 17.00-20.45 στη Νομική Βιβλιοθήκη στην αίθουσα εκδηλώσεων «Ευρώπη».

Στο τέλος του Συνεδρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης κατόπιν αιτήσεως.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων για χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις

FINANCIAL SUPERVISION IN THE EU

The Academy of European Law (ERA) is organising in Brussels (Belgium) on 4 and 5 December 2014 a conference on "Financial Supervision in the EU".

Professor Christos Gortsos will make a presentation on "Crisis-based regulatory intevention: are we at the top of the prudential wave?".

Please click for the program of the conference

Πρόσφατες εκδόσεις

Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL): A comprehensive analysis of the new prudential requirement for credit institutions
Working Paper Series No 2016/16 -updated-
PhD Candidate Nikos G. Maragopoulos

Abstract

The global financial crisis of 2007-2009 triggered a political initiative for a radical reform of the EU bank safety net aiming to enhance financial stability. The establishment of the Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) is one of the new core elements of the Union legal framework seeking to ensure that credit institutions have loss absorbing capacity sufficient to achieve their orderly resolution in case they become unviable. The present working paper, structured in four (4) sections, analyses the components of the new prudential requirement, as well as its potential impact on the EU banking system.

To download the working paper please click below:

Πρόσφατες εκδόσεις

Οι ιδιωτικοποιήσεις ως εργαλεία απελευθέρωσης των αγορών: Η ελληνική εμπειρία
Ερευνητικά Δοκίμια 2015/2
Δρ. Βασίλειος Καραγιάννης

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ορίζονται τα είδη των ιδιωτικοποιήσεων και παρατίθεται γενικά η ελληνική εμπειρία. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η λειτουργία του ενωσιακού δικαίου των τομεακών απελευθερώσεων ως παρακινητικού δίκαιου και παρατίθεται το υπάρχον status quo στις κύριες ρυθμισμένες αγορές της ελληνικής οικονομίας. Στο τρίτο μέρος εξετάζεται η λειτουργία του ενωσιακού δικαίου της ελεύθερης εγκατάστασης, της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων ως δίκαιο πλαισίωσης της εθνικής αρμοδιότητας και παρατίθενται τα πίο χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα.

Για να το κατεβάσετε πατήστε κάτωθι:

Πρόσφατες εκδόσεις

Financial Inclusion: An overview of its various dimensions and the initiatives to enhance its current level
Working Paper Series No 2016/15
Professor Christos Vl. Gortsos

Abstract


The present working paper provides an introduction to the topic of financial inclusion (and exclusion) in five Sections:

  (i) The main concepts and characteristics as well as some statistical data are set out in Section 1.

  (ii) Section 2, on the policy aspects related to financial inclusion, deals with the interaction of financial inclusion with monetary policy, financial stability and anti-money laundering/terrorist financing preventive measures.

  (iii) In Section 3 the correlation between financial literacy and financial inclusion is analysed.

  (iv) The case for coordinated efforts to enhance financial inclusion at international, EU and national level is presented in Section 4.

  (v) Finally, Section 5 presents briefly the link between technology and financial inclusion.

To download the working paper please click below: