Διοίκηση


Διευθυντής

Στεφάνου Κωνσταντίνος
Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Εκτελεστική Γραμματέας

Ζιάκου Σοφία
Δρ., Πάντειο Πανεπιστήμιο
info@ecefil.eu

 

Διοικούσα Επιτροπή

Η Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη που ορίστηκαν με τριετή ανανεώσιμη θητεία:


Διεθνές Συμβουλευτικό Σώμα

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και τη διεθνή προβολή του Κέντρου συστήνεται Διεθνές Συμβουλευτικό Σώμα το οποίο επικουρεί τη διοίκηση του Κέντρου και προτείνει τρόπους και μέσα για την επίτευξη και προαγωγή των σκοπών του. Σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.