Κύρια ερευνητικά πεδία

Σκοπός του Κέντρου είναι η προώθηση της έρευνας και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης επί θεμάτων Διεθνούς, Ευρωπαϊκού, Συγκριτικού Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου. Για την υλοποίηση των σκοπών του το Κέντρο ορίζει τις κάτωθι ενότητες ως κύρια ερευνητικά πεδία.

Νομισματικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο

Υπεύθυνος: Γκόρτσος Χρήστος

Ερευνητές:

                         

Περισσότερα...

Οικονομική Διακυβέρνηση - Προϋπολογισμός ΕΕ

Υπεύθυνος: Γκόρτσος Χρήστος

Ερευνητές:

Περισσότερα...

Δίκαιο επιχειρήσεων και προστασίας του καταναλωτή

Υπεύθυνη: Μενγκ-Παπαντώνη Μαρία

Ερευνητές: 

Περισσότερα...

Νομοθετικός ανταγωνισμός και προσέγγιση νομοθεσιών
στο πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς

Υπεύθυνος: Στεφάνου Κωνσταντίνος

Ερευνητές:

Περισσότερα...

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και fora. Συμμετοχή της ΕΕ

Υπεύθυνος: Γκόρτσος Χρήστος

Ερευνητές:

Περισσότερα...

Δίκαιο διεθνούς εμπορίου και ανάπτυξης

Υπεύθυνος: Στεφάνου Κωνσταντίνος

Ερευνητές:     

Περισσότερα...